Kortere kurs


KORTERE KURS

KURS NR

PARTI

DAG

KLOKKESLETT

SAL

PEDAGOG063

SELSKAPSDANS VID. 12 UKER

(uker 35-47)

ONSDAG

20.00 - 21.15

B

NUTTI

064

SELSKAPSDANS NYBEG/LITT ØVET

4 UKER " uker 43 - 46

ONSDAG

19.00 -20.00

C

NUTTI 2020 © Sharrons Dansestudio